les gemist

Gemiste les inhalen

Bij Salsaventura kan een gemiste les eenvoudig worden ingehaald. Wij geven onze lessen volgens een vast, uniform en gestructureerd lesprogramma. Dit maakt het mogelijk een gemiste les op een andere dag, locatie en bij een andere docent(e) in te halen

Er kan per cursus maximaal 3 keer worden ingehaald. Mocht u in wisselende diensten werken gelden er uitzonderingen. Dit moet altijd bij aanvang van de cursus kenbaar worden gemaakt.

Graag uiterlijk 1 dag vooraf melden tussen 10.00 uur en 14.00 uur op telefoonnummer:

085-1117776

LET OP! Het inhalen van een les is alleen mogelijk als de bezetting het op de gewenste dag ook toelaat en op je eigen niveau of lager. Ook kan inhalen alleen binnen diezelfde cursusperiode en gemiste lessen kunnen niet worden meegenomen naar een volgend seizoen.

Vragen?