Prijzen September – November 2018

Een reguliere cursus bestaat uit 10 lessen van 1 uur voor de prijs van €115,-.

Meerdere reguliere cursussen in 1 seizoen
Bij het volgen van meerdere 10-weekse cursussen gelden er ook kortingen. Deze kortingen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen en/of kortingen en gelden niet voor cursussen met afwijkende lengtes.

2 cursussen: € 200,- (€ 100,- per cursus)
3 cursussen: € 270,- (€ 90,- per cursus)
4 cursussen: € 320,- (€ 80,- per cursus)
5 cursussen: € 350,- (€ 70,- per cursus)

Kortingen
Kortingen kunnen niet worden gecombineerd met andere acties en worden nooit met terugwerkende kracht berekend. Kortingen worden alleen verrekend indien de bon of kopie van de kortingspas in ons bezit is voor aanvang van de cursus.

Studentenkorting
Voltijd studenten betalen een vaste lage prijs van € 85,- per 10-weekse cursus! Daarbij geldt een maximale leeftijd van 25 jaar. Een Studentenkorting wordt niet met terugwerkende kracht berekend en geldt alleen wanneer je kunt aantonen tijdens de looptijd van de cursus actief voltijd student te zijn. Dit doe je door een kopie van het inschrijfbewijs of studentenpas met lopend collegejaar op te sturen via e-mail naar info@salsaventura.nl. Het studentenbewijs dient in ons bezit te zijn voor aanvang van de cursus, anders vervalt de korting.

Ooievaarspashouders (Den Haag)
Ooievaarspashouders krijgen 50% korting op het bruto cursusbedrag van € 115,-. Kom bij ons langs op kantoor om je pas te scannen, anders kunnen we korting niet verrekenen. Bel voor een afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur naar 085-1117776. De pas moet uiterlijk in de eerste lesweek van de cursus gescand zijn, anders vervalt de korting.

Rotterdampashouders (Rotterdam/Delft)
Met een geldige Rotterdampas ontvang je 25% korting op een 10-weekse Beginners 1 cursus. Daarmee komt het cursusgeld op € 85,- voor 10 lessen. Mail een kopie/foto van je Rotterdampas samen met het inschrijfbewijs met je naam erop naar info@salsaventura.nl. De kopie moet uiterlijk in de 1e week van de cursus ontvangen zijn, anders vervalt de korting.

Er geldt geen inschrijfgeld voor onze cursussen.

Bij te late betaling (na de 1e les) vervallen alle eventuele kortingen en wordt er €10,- administratiekosten gerekend.

Alle prijzen zijn per persoon.

Betalen

Betalen kan op 4 manieren:  

1. Met IDEAL online
2. Per overboeking bank/giro
3. Met een machtiging tot automatische incasso
4. Contant

1. Met IDEAL
Door online in te schrijven kan ook direct met IDEAL on-line worden betaald. Dit is de gemakkelijkste en de snelste manier om te betalen voor een cursus. De optie om te betalen komt op het scherm tevoorschijn nadat is ingeschreven voor een cursus of een workshop.

2. Per overboeking bank/giro
Je kan het bedrag per bank overmaken naar NL77 INGB 000 9510939 t.n.v. Salsaventura BV te Den Haag. Vermeld in dat geval altijd het cursistennummer! Dit kun je eenvoudig telefonisch opvragen door te bellen naar 085-1117776 (ma t/m vr tussen 10.00u en 14.00u). Mailen kan ook naar info@salsaventura.nl. Let op, betalingen per bank dienen altijd binnen 2 dagen na inschrijving te worden voldaan.

3. Per machtiging tot automatische incasso
Door het invullen en ondertekenen van een éénmalige machtiging halen wij het bedrag van de rekening af. Het betreft hier ten alle tijde een éénmalige machtiging. Let op: als een incasso twee keer wordt gestorneerd (bijvoorbeeld bij saldotekort) komt een eventuele korting te vervallen en wordt de prijs per nieuwe incasso met €5,- verhoogd.

Download HIER het inschrijfformulier

4. Contant op de les
Wij geven de voorkeur aan de eerste twee betaalmethodes. Simpelweg omdat een bankrekening of incasso altijd eenvoudig kan worden opgezocht en onze docenten zo niet met contant geld over straat hoeven. Bij een contante betaling ontvang je altijd een betaalbewijs in de vorm van een kwitantie. Bewaar deze goed, dit is je enige betaalbewijs.

Betaal op tijd
Het lesgeld moet volledig worden betaald binnen 7 dagen na inschrijving en uiterlijk op de eerste les. Bij niet tijdige betaling (na de eerste les) wordt er € 10,- per persoon aan administratiekosten in rekening gebracht.

NAAST ONZE CURSUSSEN BIEDEN WIJ OOK

BOOTCAMPS

PRIVÉ LESSEN

X