Wist je dat je een groot deel van de behoeftes van iemand kan terugzien in het dansen? 

Als jij een grote behoefte hebt aan zekerheid in het leven dan zie je dat al snel terug in het dansen. Het tegenovergestelde is ook waar. Als je iemand bent die veel behoefte heeft aan afwisseling en variatie dan is dat ook al snel terug te zien op de dansvloer. 

Tony Robbins, een Amerikaanse coach, spreekt wel over de 6 human needs; de zes primaire menselijke behoeftes. Dit is de behoefte aan zekerheid, onzekerheid (afwisseling/variatie), liefde, erkenning/waardering, groei en een bijdrage leveren.

Volgens Robbins ben je ergens verslaafd aan als er drie van die zes behoeftes wordt bevredigd.

Laten we de proef op de som nemen. Stel dat jij verslaafd bent aan dansen. Zou het dan zo kunnen zijn dat minimaal drie van die zes behoeftes wordt bevredigd?

Behoefte 1: Zekerheid
De vraag die je jezelf dan kan stellen is de volgende: Op de schaal van 0-10, in welke mate wordt jouw behoefte aan zekerheid bevredigd door te dansen? Hierbij kan je dan denken aan de zekerheid dat je, als je gaat dansen, je een bepaalde zekerheid hebt dat je het naar je zin gaat hebben, dat je een bepaalde mate van zekerheid hebt dat je leuke mensen tegenkomt of dat je met een heerlijk gevoel de dansles of het feestje gaat verlaten.
Als je daar nu een 6 of hoger op scoort dan is aan de eerste behoefte voldaan.

Behoefte 2: Onzekerheid, afwisseling, variatie
Ook hier kan je dezelfde vraag stellen. Op de schaal van 0-10, in welke mate wordt jouw behoefte aan onzekerheid, afwisseling, variatie bevredigd? Misschien vind jij het wel leuk om met verschillende partners te dansen als vorm van variatie en afwisseling. Misschien wordt jouw behoefte van onzekerheid en afwisseling wel bevredigd doordat ieder dansje weer net even anders is omdat je nooit helemaal vooraf weet wat er gaat gebeuren.
Als je daar nu een 6 of hoger op scoort dan is ook aan de tweede behoefte voldaan.

Behoefte 3: Liefde, aandacht, verbinding
Op de derde plek staat de behoefte aan liefde. Dit kan je, als het gaat om dansen, ook vertalen naar aandacht, verbinding, connectie. Als je veel mensen vraagt hoe hoog dansen scoort op de schaal van 0-10 als het gaat om verbinding dan schoort dit erg hoog. Het is vaak dè reden dat mensen gaan dansen.
Ook behoefte 3 wordt al snel bevredigd door het dansen.

Als jij bij deze eerste drie behoeftes een 6 of hoger scoort dan kan je jezelf, volgens Robbins, als verslaafde beschouwen. Maar we zijn er nog niet. Want op de 4e plaats komt de behoefte aan erkenning en waardering.

Behoefte 4: Erkenning, waardering
Hoeveel erkenning en waardering krijg je als je aan het dansen bent? Misschien zou je het niet zeggen maar dansers zijn in het algemeen erg complimenteus naar elkaar. “wat dans je goed”,  “wat ben jij goed gaan dansen” , “wat zie je er goed uit” of “wat fijn om je te zien” zijn allemaal complimenten die de behoefte aan erkenning en waardering bevredigen.
 
Behoefte 5: Groei
Heb jij als danser het gevoel dat je iedere keer dat je gaat dansen iets nieuws leert? Dat kan een nieuwe beweging zijn maar het kan ook zijn dat je iets over iemand anders of over jezelf leert. Door de jaren heen heb ik vooral gemerkt dat dansers erg open staan om te leren en te groeien. Voor veel mensen wordt de behoefte aan groei dan ook in hoge mate bevredigd door het dansen.

Behoefte 6: Een bijdrage leveren
Ervaar jij dat je een bijdrage levert door te dansen? Misschien denk je dat dit wel meevalt maar toch zal je merken dat deze een beetje lijkt op behoefte 3. Het kan heel goed zijn dat je, door met iemand te dansen, met iemand te praten, door echte oprechte aandacht te geven aan iemand, jij een grote bijdrage levert aan een ander. Vooral dansdocenten hebben vaak het gevoel dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan het geluk van mensen en dat is niet onterecht denk ik.

Nu ben ik heel benieuwd. Hoe hoog scoor jij of hoe hoog denk jij te gaan scoren door te gaan dansen? 

Je kan jouw score onderin het commentveld plaatsen.

We starten vanaf 14 juni 2021 weer met onze danslessen in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer. Neem nu een kijkje op ons lesrooster.

Stel je deze blogs op prijs? Deel deze dan met je familie, vrienden, collega’s op social media. 
 

X